Logo Ordbua

Ordbua

eies og drives av Rune Andersen, som ble kåret til Årets frilanser i 1997.

Før Rune Andersen i 1992 etablerte Ordbua, arbeidet han i over 20 år i faste stillinger som journalist og redaksjonell leder i NRK, Dagbladet, Arbeiderbladet og Akershus Arbeiderblad.

Gjennom Ordbua har han hatt langtidskontrakter med såvel NRK som TV2, og han har redigert fagblader og skrevet mange faglitterære bøker. Ordbua driver også informasjonsarbeid, produserer konferanserapporter, skriver pressemeldinger og hjelper til med årsrapporter.

Om hva Rune Andersen og Ordbua har gjort: Klikk deg inn på Rune Andersens CV, Bøker og Fagblader.

Om hva vi kan gjøre: Klikk deg inn på Arbeidsområder.

Om hva det koster å bruke oss: Klikk deg inn på Priser.

Logo Ordbua
Bøker skrevet av Rune Andersen

E-post: ordbua@online.no
Telefon: 95 27 23 03
Org.nr.: 986 616 063